Odyssey Antigram v1 Rear hub

$ 149.00

Odyssey

Only 1 left!

odyssey antigram rear hub v1

Means first version yo.